Domů | Rozhovor | Otázky TOP 09 květen 2010
PDF Tisk Email
Sdílet
Pane Mauthnere, proč je Vám sympatický právě program TOP 09?

Protože jsem byl, nebyl a zase jsem infantilní. Pohádka Císařovy nové šaty Hanse Christiana Andersena jde se mnou celý život. Na programu TOP 09 oceňuji, že našel odvahu pojmenovat, co sice každý vidí, ale bojí se vyslovit a to, že: „Císař je nahý!"
Realisticky pak proto, že nabízí alternativu pro konzervativního voliče, resp. bývalého voliče ODS, který byl, příp. ještě je, natolik znechucen skandály ODS, že by k volbám jinak nešel.

 

V minulém měsíci jste se setkal s panem Schwarzenbergem. Jak
na Vás zapůsobil?


NORMÁLNĚ (a to není vůbec normální)! I trochu fatalisticky. A asociací, že „moudrost je výmluvou starců".
Potěšil mne, že mu jméno Mauthner není ve středoevropském kontextu neznámé.

 

Vaše cestovní kancelář se specializuje na cesty do Rakouska. Proč
zrovna tato země, je Vám něčím výjimečným blízká?


Ačkoli jsme se jazykově i jinak vzdálili, mentalitou jsme si stále blízcí. Obě země jsou v dobrém slova smyslu poznamenány nadnárodním principem vládnutí Habsburků, kulturní, ekonomickou i politickou příbuzností.
Na rozdíl od Českých zemí však nedošlo v Rakousku k transferu obyvatelstva, ke znárodnění všeho a k vystřídání první totality totalitou druhou, čímž bylo Rakousko ušetřeno bumerangového efektu, se kterým se dodnes potýkáme u nás.
Tradice, Odpovědnost, Poctivost je v Rakousku v každodenním životě mnohem více přítomna a vnímavý klient si toho na dovolené nejen užívá, ale něco v něm i uvízne a to si přiváží domů.

 

Jak byste porovnal politickou kulturu Rakouska a Česka?


Odpověď navodím nadsázkou, že „každý Rakušan byl kryptonacista" a „každý Čech je kryptokomunista". Tím se pokouším naznačit generační aspekt, se kterým prohraná válka, ani sametová revoluce, nic moc nenadělá.
A nyní bez nadsázky k dnešku. Na setkání s Karlem Schwarzenbergem jsem si dovolil nazvat jej „importérem politické korektnosti a slušnosti". A právě v tom vidím hlavní rozdíl mezi politickou kulturou v Rakousku a v Českých zemích.

 

Jaký je Váš odhad úspěchu TOP 09 v blížících se volbách na
celostátní úrovni v ČR a v Libereckém kraji?


Na procenta máme agentury a tak bych to nechal na nich. Změna lídra ODS nepochybně přesune nemálo získaných hlasů TOP 09 zpět k ODS.
Úspěchem TOP 09 si jsem však jist. Jiná věc je, zda to bude konzervativním a pravicovým stranám stačit k získání většiny v Poslanecké sněmovně.

 

Jak Vy sám podporujete TOP 09?


Odpověď na tuto otázku je obsažena v předcházejících odpovědích.

Aktualizováno Čtvrtek, 03 Červen 2010 17:13